تبلیغات
فقط شعر - حدیث دوست
فقط شعر

        هر آنكه جانب اهل خدا نگه دارد

                                              خداش در همه حال از بلا نگه دارد

        گرت هواست كه معشوق نگسلد پیوند 

                                              نگه دار سر رشته تا نگه دارد

       حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

                                             كه آشنا سخن آشنا نگه دارد

       دلا چنان معاش كن كه گر بلغزد پای 

                                            فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

       چو گفتمش كه دلم را نگه دار چه گفت

                                            ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد

       غبار راهگذارت كجاست تا حافظ 

                                             به یادگار نسیم صبا نگه دارد  

                                                                                   دیوان حافظ 
نوشته شده در تاریخ جمعه 21 مرداد 1390 توسط mahdi