تبلیغات
فقط شعر - ذ
فقط شعر
    ذوق وصلت کی شود  از خاطر ناشاد سهو
                        نیست ممکن تشنه را کآبش شود از یاد سهو

    ذکر حق دل را تصلا می دهد
                          آه مجنون بوی لیلا می دهد

    ذکر مولایم علی اعجاز کرد
                           بحطه ها را از زبانم باز کرد