تبلیغات
فقط شعر - و
فقط شعر

      ولایت بی بلا معنا ندارد
                نجف بی کربلا معنا ندارد
    
        وفای بی وفایان کرده پیرم ،برم یار وفاداری بگیرم
                                اگه یار وفاداری ندیدم ، سرقبر وفاداری بمیرم