تبلیغات
فقط شعر - ص
فقط شعر
    صبر کن عشق نمک گیر شود بعد برو
                                  یا دل از دیدن تو سیر شود بعد برو

    صلاح کار کجا و من خراب کجا
                                 ببین تفاوت ره زین کجاست تا به کجا
    صنعت نمای قدرت، از موی خانه بسته
                                 بر صفحه ی عذارش، خط وفا نشسته