تبلیغات
فقط شعر - ک
فقط شعر

     کبوترم لانه ی من بام توست
                         کجا روم مرغ دلم رام توست
   
     کو طبیبی تا شکافد قلب خونین مرا

                         تا ببیند من نمردم عشق تو کشته مرا
    
     کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز

                         شاید که باز بینم دیدار آشنا را
   
      کاش معشوق از عاش طلب جان می کرد

                  تا که هر بی سرو پایی نشود عاشق و دلدار کسی
  
      کسی را دل مگر از سنگ باشد

                    که بگذارد کسی دلتنگ باشد

      کیست که غربت رفته را یاد کند

                      دل غربت زده را شاد کند