تبلیغات
فقط شعر - غ
فقط شعر

    غروب است و دلم از غم گرفته، دلم از دوریت ماتم گرفته
    برای قلب من خورشیدی اما، مرا قلب تو دسته کم گرفته