تبلیغات
فقط شعر - ب
فقط شعر

    بادوست عشق زیباست، با یار بیقراری
                        از دوست درد ماند، از یار یادگاری

    با قلب لبریز از غمم امشب صدایت میکنم
                         با اشتیاق دیدنت دل را فدایت می کنم

    بین رویای شبانه جستجویت می کنم
                       نرگس عشق منی هر لحظه بویت می کنم

    بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
                         سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند

    ببوسم خاك پاك جمكران را

                                  تجلی خانه ی پیغمبران را

   بیا تا گل برافشانیم و می درساغراندازیم                       

                  فلك را سخت بشكافیم و طرحی نو دراندازیم